• تلفن : 01133355552
  • ایمیل: info@etaco.co
 ردیاب خودرو (GPS)

ردیاب خودرو (GPS)

شركت اتاكو در گام بعدي و در راستاي نياز بازار مصرف و حفظ پويايي خود ، ردياب آفلاين خودرويي خود را ارتقا داده و پس از طراحي سامانه مخصوص ردياب خودرو،با كمال مسرت ردياب آنلاين خودرو (GPS) خود را به بازار معرفي نمود.

تاریخ

17 خرداد 1394

مجموعه ها

GPS