• تلفن : 01133355552
  • ایمیل: info@etaco.co
فلاشر اضطراری اتاکو

فلاشر اضطراری اتاکو

فلاشر اضطراری اتاکو به صورت کاملا خودکار و هوشمند در مواقع اضطراری مانند ترمز های شدید فعال می گردد. و باعث حفظ تمرکز راننده می شود.

تاریخ

17 خرداد 1394

مجموعه ها

فلاشر اضطراری